top of page

Առողջությունը բոլորիս ամենաթանկ ակտիվներից մեկն է, եթե ոչ ամենաթանկը։ Դրա պահպանումը, ամրացումը և հիվանդությունների կանխարգելումը պետք է մեր առօրյայի կարևոր մասը լինի։

HEALTHCARE-ը անհատների և ընտանիքների համար նախատեսված առողջության ապահովագրության համապարփակ ծրագիր է։

Կարող են ապահովագրվել 1-ից 63 տարեկան անձինք։

Պայմանագիրը գործում է 1 տարի ժամկետով և ուժի մեջ է մտնում կնքմանը հաջորդող 2-րդ օրվանից։

Ապահովագրությամբ հատուցվում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի  Հանրապետության տարածքում տեղի ունեցած պատահարները։

 

Պայմանագրով յուրաքանչյուր ապահովագրված անձի գծով ընդհանուր ապահովագրական գումարը կազմում է 5,000,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ: Կրիտիկական հիվանդություններից ապահովագրության ապահովագրական գումարը կազմում է 30,000 EUR կամ 50,000 EUR և կիրառվում է՝ ի լրումն վերոնշյալ ապահովագրական գումարի։

Գործում են ապահովագրության հետևյալ 3 փաթեթները

*Նշված ծառայությունները պարտադիր ընտրման ծառայություններ են։

 • 8-18 տարեկան երեխաների համար գործում է զեղչ՝ 50%-ի չափով,

 • 46-63 տարեկանների համար գործում է 15% հավելավճար։

Պայմանագրով տրամադրվող կանխարգելիչ ծառայություններից օգտվելու համար ապահովագրված անձը պետք է դիմի «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոն, իսկ մարզերի դեպքում՝ մարզային բուժկենտրոններ:

Մնացած ծառայությունները ապահովագրված անձը կարող է ստանալ․

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է.

Ապահովադրի և ապահովագրված անձանց.

 • անձնագրերը,

 • սոց.քարտերը,

 • կոնտակտային հեռախոսահամարները,

 • էլ.հասցեները:

Պայմանագիրը կարող է կնքվել՝

 • ընկերության գրասենյակներում և ներկայացուցչություններում,

 • հրավիրելով ընկերության ներկայացուցչին հաճախորդին հարմար վայր։

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 • Պատահարի դեպքում անﬕջապես կապ հաստատել «ԷՖԵՍ»-ի հետ՝ 010 700 800 հեռախոսահամարով,

 • Ապահովագրական հատուցման դիմումը ներկայացնել ապահովագրական պատահարից ոչ ուշ, քան 60 օրվա ընթացքում,

 • Հատուցման դիմումը կարող եք լրացնել նաև առցանց,

 • Ապահովագրական պատահարի կարգավորման անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը տրամադրել հատուցման դիմումի ներկայացնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում:

bottom of page