top of page

ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐ

ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ավիացիոն ռիսկերի ապահովագրությունը թույլ է տալիս զերծ մնալ հնարավոր գերթանկարժեք կորուստներից, որոնք առաջանում են ապահովագրական պատահարի հետևանքով, կամ առնվազն մեղմել այդ պատահարների պատճառով առաջացած ֆինանսական վնասների հետևանքները:

 

«ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ն տրամադրում է ավիափոխադրողների պատասխանատվության, օդային տրանսպորտի կմախքի, ինչպես նաև անձնակազմի ապահովագրության ծառայություններ:

Ի՞ՆՉԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

 • Օդային տրանսպորտային միջոցը,

 • Երրորդ անձանց կյանքին, առողջությանը կամ գույքին հասցված վնասի պատասխանատվությունը,

 • Անձնակազմի կյանքը և առողջությունը՝ դժբախտ պատահարներից:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ (ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ)

Ապահովագրական գումարը կախված է.

 • Օդանավի շուկայական արժեքից,

 • Պատասխանատվության սահմանաչափի վերաբերյալ կողմերի միջև ձեռք բերած պայմանավորվածությունից,

 • Անձնակազմի ապահովագրության գծով յուրաքանչյուր անդամի առավելագույն հատուցման չափից:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

 • Որոշվում է ելնելով ապահովագրական գումարից, ապահովագրության պայմաններից, ապահովագրության ժամկետից, օդանավի անձնակազմի որակավորման աստիճանից, չվերթների բնույթից, աշխարհագրական տարածքից և այլ գործոններից:

ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ավիացիոն ռիսկերի ապահովագրության գծով «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ն համագործակցում է անգլիական, եվրոպական և ամերիկյան հանրաճանաչ վերաապահովագրական ընկերությունների հետ, որոնք երաշխավորում են ցանկացած բնույթի և չափի վնասի հատուցումը։

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Ապահովագրության պայմանագիր ձեռք բերելու համար լրացրե՛ք ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը և ուղարկե՛ք այն հետևյալ էլեկտրոնային հասեցեով՝ info@efes.am:

ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Հմուտ մասնագետի կցագրում յուրաքանչյուր հաճախորդին – կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման մեր մասնագետները՝ Relationship Manager-ները, կցագրվում են յուրաքանչյուր հաճախորդներին և հանդիսանում են վերջիններիս դեսպանը «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ում,

 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,

 • Հիմնական և համակցված ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում,

 • Ճկուն սակագնային համակարգ,

 • Որակյալ և արագ սպասարկում,

 • Փաստաթղթերի ձևակերպման պարզ ընթացակարգ:

bottom of page