top of page

ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անցանկալի իրադարձությունները ցանկացած բնագավառում մշտապես ուղեկցում են մեզ: Հաճախ դրանք տեղի են ունենում մեզնից անկախ: Հաճախ հնարավոր է լինում խուսափել դրանցից, և երբեմն էլ կարողանում ենք մեղմել դրանց հետևանքները:

Ապահովագրությունը միջոց է՝ մեր կյանքում տեղի ունեցող անցանկալի իրադարձությունների ֆինանսական հետևանքները մեղմելու համար: Այսինքն՝ ապահովագրվելով մենք չենք կանխարգելում պատահարի տեղի ունենալը, այլ ապահովում ենք դրա արդյունքում առաջացած ֆինանսական բացի լրացումը:

Վնասվածքներից ապահովագրությունը մեր և մեր ընտանիքի անդամների առողջությանը և կյանքի համար վտանգ հանդիսացող իրադարձություններից ապահովագրության տեսակ է:

Վնասվածքներից ապահովագրության շնորհիվ ապահովագրված անձը կստանա.

 • հատուցում մարմնական վնասվածքների դեպքում կատարված բժշկական ծախսերի համար,

 • դրամական օժանդակություն այն ժամանակահատվածի համար, երբ ստացած վնասվածքների հետևանքով ժամանակավորապես չի կարողացել շարունակել իր աշխատանքը,

 • միանվագ գումար հաշմանդամության դեպքում,

 • որոշակի ֆինանսական աջակցություն ընտանիքին՝ դժբախտ պատահարի հետևանքով կյանքից հանկարծակի հեռանալու դեպքում:

 

Կարող են ապահովագրվել 0-75 տարեկան անձինք։ Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքմանը հաջորդող 2-րդ օրվանից և գործում է 1 տարի ժամկետով։

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՌԻՍԿԵՐԸ․

 • Դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած բժշկական ծախսեր,

 • Դժբախտ պատահարի հետևանքով ժամանակավոր անաշխատունակություն,

 • Դժբախտ պատահարի հետևանքով ֆունկցիոնալության սահմանափակում (խորը, ծանր, միջին),

 • Դժբախտ պատահարի հետևանքով մահ:

 

Ապահովագրությամբ հատուցվում են ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԻ տարածքում տեղի ունեցած պատահարները։

Ընդհանուր ապահովագրական գումարը / հատուցման սահմանաչափը կազմում է՝ 3,000,000 ՀՀ ԴՐԱՄ։ Ըստ առանձին ռիսկերի հատուցման սահմանաչափերն են.

ՓԱԹԵԹՆԵՐ

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ – կիրառելի է 1 ապահովագրված անձի դեպքում:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ – կիրառելի է 2 և ավելի ապահովագրված անձանց դեպքում: Սույն Փաթեթով հնարավոր է ապահովագրել նաև ընտանիքի անդամներին: Ընտանիքի անդամ են համարվում՝  կին, ամուսին, երեխաներ, ծնողները, քույրեր, եղբայրներ, ովքեր հիմնական ապահովագրված անձի հետ միասին վարում են ընդհանուր տնտեսություն:

ԷՔՍՏՐԻՄ – հատուցվում են նաև սիրողական սպորտաձևերով և վտանգավոր հոբբիներով զբաղվելու արդյունքում առաջացած պատահարները:

ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄ – կիրառելի է միայն վերոնշյալ Փաթեթներից որևէ մեկի հետ զուգորդմամբ: Սույն Փաթեթով ապահովագրված անձը հնարավորություն կստանա տարեկան 1 անգամ «Վարդանանց» ՆԲԿ-ում անցնել բուժզննում՝ հետևյալ պրոֆիլներով.

Խորհրդատվություններ՝

 • Թերապևտի (մանկաբույժի) խորհրդատվություն,

 • Գինեկոլոգի, ուրոլոգի խորհրդատվություն,

Լաբորատոր հետազոտություններ՝

 • Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոբանաձևով,

 • Մեզի ընդհանուր քննություն,

 • Շաքարի որոշումն արյան,

 • Լիպիդային պրոֆիլ,

 • PAP քսուք (կանանց համար),

 • PSA (45 անց տղամարդկանց համար),

Գործիքային հետազոտություններ՝

 • Էլեկտրասրտագրություն,

 • Որովայնի և կոնքի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ

Պատահարի դեպքում անﬕջապես կապ հաստատել «ԷՖԵՍ»-ի հետ՝ 010 700 800 հեռախոսահամարով,

 • Հետևել Ապահովագրողի ցուցուﬓերին,

 • Ըստ ցուցուﬓերի՝ հնարավոր է առաջանա նաև ԱԻՆ կամ ոստիկանության աշխատակիցների ներգրավման կարիք։

ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

1) Ընտրել բուժ. կենտրոն

2) Կատարել զանգ «ԷՖԵՍ»-ին

3) Այցելել բուժ. կենտրոն

4) «ԷՖԵՍ»-ը վճարումը ուղիղ կկատարի բուժ.կենտրոնին

ԱՅԼ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

1) Ընտրել բուժհաստատությունը

2) Այցելել և կատարել վճարում

3) Վճարման կտրոններն ուղարկել «ԷՖԵՍ»-ին

4) «ԷՖԵՍ»-ը միանգամից վճարում է Ձեզ

bottom of page