top of page

ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ն համագործակցում է աշխարհի լավագույն վերաապահովագրական ընկերությունների հետ, որի նպատակն է ապահովագրական լավագույն և ամենաբարձր հուսալիության ծառայությունների մատուցումը։

Ստորև ներկայացված են ընկերության հետ համագործակցող հիմնական վերաապահովագրական ընկերությունները և վերջիններիս վարկանիշները ըստ Ստանդարտ և Փուրսի, Էյէմ Բեսթի, Մուդիսի և Ֆիտչ Ռեյթինգսի․

bottom of page