top of page

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐ

ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արտաքին, չմտադրված, անկանխատեսելի պայմանների և հանգամանքների բացասական ազդեցությունը հնարավոր է նվազեցնել «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի հետ համագործակցության արդյունքում:

Առօրյայում յուրաքանչյուրս բախվում է դժբախտ պատահարների հետ, յուրաքանչյուրիս առողջությունը գեթ մեկ անգամ վնասվել է մեզնից անկախ հանգամանքների զուգադիպման արդյունքում: Իհարկե, հնարավոր է այդ ռիսկերը փորձել կառավարել և նվազեցնել, սակայն հատկապես այնպիսի վտանգավոր ոլորտներում, ինչպիսիք են հանքարդյունաբերությունը, արտադրությունը, բեռնափոխադրումները, շինարարական նախագծերը, դժբախտ պատահարները տեղի են ունենում բարձր հաճախականությամբ, և որքան էլ ցավալի է, հաճախ խլում են կյանքեր կամ սահմանափակում են ներգրավվածների ֆունկցիոնալությունը (դարձնում են հաշմանդամ):

Ո՞ՎՔԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ

Կարող են ապահովագրվել կազմակերպությունների 65 տարին չլրացած աշխատակիցները, նրանց ընտանիքի անդամները (3 տարեկանից բարձր երեխաներ, կին, ամուսին, ծնողներ, քույր, եղբայր)։​

Ո՞Ր ՌԻՍԿԵՐՆ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

Ապահովագրական ծածկույթ կարող է տրամադրվել դժբախտ պատահարի հետևանքով առաջացած հետևյալ ռիսկերի համար.

 • Մահ,

 • Ֆունկցիոնալության սահմանափակում (հաշմանդամություն),

 • Ժամանակավոր անաշխատունակություն,

 • Բժշկական ծախսեր,

 • Հաճախորդի ցանկությամբ այլ ռիսկեր:

Ապահովադիրը կարող է կազմել իր նախընտրած ռիսկերի համախմբմամբ փաթեթը:

Ե՞ՐԲ Է ԳՈՐԾՈՒՄ ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • Շուրջօրյա

 • Միայն ապահովագրված անձի աշխատանքային պարտականությունների կատարման ժամանակ,

 • Կողմերի համաձայնությամբ այլ ժամկետներում:

Ապահովագրության պայմանագրի ժամկետները որոշվում են Ապահովադրի հետ քննարկումների միջոցով:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՒՄԱՐ (ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓ)

Ապահովագրական գումարը որոշվում է Ապահովադրի կողմից` համաձայնեցնելով այն «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի մասնագետների հետ, հաշվի առնվելով, որ այն չի կարող գերազանցել յուրաքանչյուր աշխատակցի տարեկան աշխատավարձի հնգապատիկը:

Դժբախտ պատահարի հետևանքով Ապահովագրված անձի մահվան դեպքում տրամադրվում է ապահովագրական հատուցում` ապահովագրական գումարի 100%-ի չափով:

Դժբախտ պատահարի հետևանքով անձի ֆունկցիոնալության սահմանափակման դեպքում, ապահովագրական հատուցումը իրականացվում է հետևյալ սահմանաչափերով.

 

ա) Խորը սահմանափակման դեպքում` ապահովագրական գումարի 100% չափով,

բ) Ծանր սահմանափակման դեպքում` ապահովագրական գումարի 75% չափով,

գ) Միջին սահմանափակման դեպքում` ապահովագրական գումարի 50% չափով:

 

Սովորաբար, դժբախտ պատահարի հետևանքով աշխատունակության ժամանակավոր կորստի դեպքում Ապահովագրողը վճարում է ապահովագրական հատուցում յուրաքանչյուր օրվա համար 0.3% ապահովագրական գումարից, բայց ոչ ավել, քան ապահովագրական գումարի 30%, սկսած անաշխատունակության 11-րդ օրից: Հնարավոր են Ապահովադրի հետ քննարկումների արդյունքում սահմանել հատուցումների այլ սահմանաչափեր:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Դժբախտ պատահարներից կորպորատիվ ապահովագրության դեպքում օպտիմալ ապահովագրական սակագին հաշվարկելիս հաշվի են առնվում մի շարք հանգամանքներ, ինչպիսիք են`

 • ապահովագրված անձանց աշխատանքի բնույթը,

 • ընտրված ապահովագրական ռիսկերը,

 • ապահովագրվող անձանց քանակը,

 • ապահովագրվող անձանց տարիքը,

 • ապահովագրության ժամկետը և այլն:

Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ապահովագրություն ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է.

 • Ապահովադիր կազմակերպության տվյալները,

 • Ապահովագրված անձանց անձնագրային տվյալները,

 • Այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է պարզապես.

 • Մոտենալ Ընկերության գրասենյակ,

 • Զանգահարել +374 (10) 700 800 հեռախոսահամարով,

 • Հարցում ուղարկել «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին՝ info@efes.am:

ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Հմուտ մասնագետի կցագրում յուրաքանչյուր հաճախորդին – կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման մեր մասնագետները՝ Relationship Manager-ները, կցագրվում են յուրաքանչյուր հաճախորդներին և հանդիսանում են վերջիններիս դեսպանը «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ում,

 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,

 • Հիմնական և համակցված ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում,

 • Ճկուն սակագնային համակարգ,

 • Որակյալ և արագ սպասարկում,

 • Փաստաթղթերի ձևակերպման պարզ ընթացակարգ:

bottom of page