top of page

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տրանսպորտային միջոցների ապահովագրությունը «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի գործունեության կարևորագույն ոլորտներից է:

 

Խոշոր ավտոպարկ ունեցող ձեռնարկությունների հետ աշխատանքի հարուստ փորձ ունենալու արդյունքում առաջարկում ենք անհրաժեշտ ամենալայն ծածկույթը: Մեր ծառայությունները ներառում են.

 • Տարբեր տրանսպորտային միջոցների համապարփակ ապահովագրություն,

 • Տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրություն երրորդ անձանց հանդեպ,

 • Վարորդի և ուղևորների ապահովագրություն դժբախտ պատահարներից, որի հետևանքով վրա է հասել մահը, մշտական կամ ժամանակավոր անաշխատունակությունը:

ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Հմուտ մասնագետի կցագրում յուրաքանչյուր հաճախորդին – կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման մեր մասնագետները՝ Relationship Manager-ները, կցագրվում են յուրաքանչյուր հաճախորդներին և հանդիսանում են վերջիններիս դեսպանը «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ում,

 • Ապահովագրում ենք ցանկացած տեսակի տրանսպորտային միջոց՝ սկսած մարդատար մեքենաներից մինչև բեռնատար մեքենաներ և հատուկ տեխնիկա,

 • Ապահովագրության ծածկույթը կարող է ընդլայնվել և ներառել այն երկրները, որտեղ Դուք իրականացնում եք բեռնափոխադրումներ (բեռնափոխադրող ընկերությունների համար),

 • Կարող եք ապահովագրել Ձեր ավտոմեքենաները համապատասխան մաքսային մարմիններում՝ նախքան դրանց հաշվառումը,

 • Երաշխիքային ժամկետի տակ գտնվող տրանսպորտային միջոցների վերանորոգումը չի ենթադրում երաշխիքի ժամկետի դադարեցում,

 • Գործում են հավելյալ մի շարք ծառայություններ՝ սկսած անվճար էվակուատորի ծառայությունից, մինչև իրավաբանական աջակցություն և խորհրդատվություն,

 • Վնասների հատուցումը, որը չի գերազանցում 400,000 (չորս հարյուր հազար) ՀՀ դրամը, իրականացվում է հատուցման պարզեցված ընթացակարգով` 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, առանց ոստիկանության ներգրավման:

 • Ի տարբերություն այլ ապահովագրական ընկերությունների, «առևանգում» ռիսկի համար հատուցումն իրականացվում է ոչ թե նախաքննության ժամկետի ավարտից հետո, այլ քրեական գործ հարուցվելուց հետո:

Ի՞ՆՉ Է ՀԱՐԿԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Դուք կարող եք ստանալ ապահովագրավճարի արագ հաշվարկ` լրացնելով ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը և ուղարկելով այն հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ info@efes.am:

Ի՞ՆՉ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 • Պայմանագիրը կնքելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ապահովագրության դիմում-հարցաթերթիկը և ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 • Պետական գրանցման վկայականի պատճեն,

 • ՀՎՀՀ,

 • Բանկային հաշվի տվյալներ,

 • Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիր (տեխնիկական անձնագիրը) կամ մաքսային հայտարարագիր (ներմուծման դեպքում) կամ առքուվաճառքի պայմանագիր, եթե տրանսպորտային միջոցի սեփականատերը հաշվառման վկայագրում նշված անձը չէ,

 • Լիազորված վարորդների անձնագրեր, վարորդական վկայականներ,

 • Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքող անձի անձնագիրը և լիազորագիրը, եթե Ապահովադրի անունից պայմանագիրը կնքելու է լիազորված անձը:

Պայմանագիրը կնքելիս խնդրում ենք նաև հնարավորության դեպքում Ընկերության գրասենյակ մոտենալ ապահովագրվող տրանսպորտային միջոցով` փորձագետի կողմից զննություն իրականացնելու նպատակով:

bottom of page