top of page

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ

ՏՆԱՅԻՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կենդանիները, հատկապես շներն ու կատուները, անշահախնդիր սիրո խորհրդանիշն են, և վերջիններիս մասին հոգ տանելը մարդկանց ուղիղ պարտականությունն է։ Դա իրագործելու արագ տարբերակ է ապահովագրությունը։

Թույլ տվե՛ք ﬔզ հոգալ Ձեր և Ձեր փոքրիկ ընկերոջ մասին։

Այսկերպ Դուք համոզված կլինեք, որ Ձեր տնային կենդանիները անհրաժեշտության դեպքում կստանան հարկավոր բուժումը․ երջանիկ կլինեն Ձեր փոքրիկ ընկերները և Դուք։ Տնային կենդանիների ապահովագրությամբ կարող են ապահովագրվել շներն ու կատուները՝ առանց ցեղատեսակային սահմանափակումների։

Ապահովագրությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Պայմանագիրը կնքվում է 1 տարի ժամկետով։

 

Առավելագույն հատուցման սահմանաչափը կազմում է 1,000,000 ՀՀ դրամ, այսինքն՝ այս գումարի շրջանակներում կհատուցվեն բժշկական ծախսերը կամ էվթանազիան` առաջացած․

 • դժբախտ պատահարի,

 • տզի խայթոցի,

 • գողության,

 • ավազակության,

 • օտար մարﬕններ կուլ տալու,

 • այլ կենդանիների հարձակման,

 • հրդեհի հետևանքով։

ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ ԵՆ.

 • վիրահատություններ,

 • նշանակված բժշկական ծառայություններ,

 • ախտորոշիչ հետազոտություններ,

 • դեղաﬕջոցներ,

 • վիրակապական ծախսեր,

 • շտապ օգնության կազմակերպում:

ՓԱԹԵԹՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐՆԵՐ, ՀՀ դրամ

Բուժզննման հավելյալ ծածկույթը հնարավորություն է տալիս տարեկան 1 անգամ անցկացնել`

 • ֆիզիկական զննում,

 • սրտի և թոքերի աշխատանքի զննություն,

 • ավշային հանգույցների զննում,

 • արյան ընդհանուր քննություն,

 • ﬔզի և կղանքի ընդհանուր հետազոտություն՝ անասնաբուժի ցուցմամբ:

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է.

 • Ապահովադրի անձնագիրը,

 • Ապահովադրի կոնտակտային տվյալներ,

 • Ապահովագրվող կենդանու անձնագիրը,

 • Նույնականացման չիպի համարը (չիպավորման բացակայության դեպքում կարող եք ընտրել համապատասխան հավելյալ ծառայությունը, և մենք Ձեր փոխարեն կկազմակերպի չիպավորումը),

 • Տնային կենդանու մասնակցությամբ տեսահոլովակ/նկար:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԿՆՔԵԼ.

 • Մոտենալով ընկերության գրասենյակներից կամ վաճառքի կետերից մեկը,

 • Զանգահարելով 010 700 800՝ հրավիրելով մասնագետին Ձեզ հարմար վայր,

 • Պատվիրելով այն ﬔր սոցիալական հարթակների ﬕջոցով,

 • Հաղորդագրություն գրելով ﬔր կայքի Chat-ին,

 • Էլ. նամակ ուղարկելով՝ info@efes.am էլեկտրոնային հասցեին։

Պատահարի դեպքում անﬕջապես կապ հաստատել «ԷՖԵՍ»-ի հետ՝ 010 700 800 հեռախոսահամարով։

bottom of page