top of page

ԳՈՒՅՔ

ՏԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տունը մարդու համար ամենաջերմ, հարազատ և տաք վայրն է։ Դրա խնամքը և պահպանումը մեր կարևորագույն առաջնահերթություններից է։

Յուրաքանչյուրիս բնակարանում կամ առանձնատանը տեղի են ունենում անկանխատեսելի վնասներ, որոնց հետևանքով կրում ենք ինչպես գույքային, այնպես էլ ֆինանսական կորուստներ: Խողովակների, սանհանգույցի և կոյուղու վթարները, կարճ միացման դեպքերը և գողությունների վտանգը հանգիստ չեն թողնում մեզ:

 

Այս ամենի հետևանքները չեզոքացնելու համար «ԷՖԵՍ»-ը առաջարկում է «ՏԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ» յուրահատուկ առաջարկ:

 • Այս պրոդուկտով կարող են ապահովագրվել բնակության նպատակով օգտագործվող բնակարաններն ու առանձնատները։

 • Ապահովագրությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում,

 • Պայմանագիրը գործում է 1 տարի ժամետով, և ուժի ﬔջ է մտնում կնքմանը հաջորդող 7-րդ օրը։

 • Հատուցումը կարող եք ստանալ ինչպես դրամական, այնպես էլ բնաիրային տարբերակով։ Ապահովագրողի կողﬕց վնասված գույքի վերանորոգման կազմակերպում /կամ վճարում՝ Ապահովագրողի հետ համապատասխան պայմանագիր կնքած կազմակերպության ﬕջոցով։

ՈՒ՞Մ ՀԵՏ Է ԿՆՔՎՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

 • Ապահովագրության պայմանագիրը կնքվում է բնակարանի կամ առանձնատան սեփականատիրոջ կամ գույքի նկատմամբ շահագրգռվածություն ունեցող այլ անձի հետ (օրինակ վարձակալի հետ):

 • Պայմանագրով Շահառուն սեփականատերն է:

ՀԱՏՈՒՑՎՈՒՄ Է ՎՆԱՍԸ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ.

 • ներքին հարդարում, դռներ, պատուհաններ,

 • էլեկտրասնուցման, ջրատար, ջերմա և գազամատակարարման և այլ համակարգեր։

 • կենցաղային և էլեկտրական տեխնիկա,

 • կահույք, հագուստ, սպասք, գորգեր

 • արժեքավոր գույք՝ ներառյալ կտավներ և այլ թանկարժեք իրեր։

 • արտաքին հարդարում,

 • արտաքին և ներքին պատեր,

 • կրող ﬕջնապատեր, պատվանդանով հիմքեր,

 • առաստաղ, տանիք, պատշգամբ

 • գույքի օգտագործման, տնօրինման, տիրապետման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասը:

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏ­ԵՎՅԱԼ ՌԻՍԿԵՐԸ.

 • Հրդեհ,

 • Պայթյուն,

 • Վնասվածք ջրից,

 • Ապակու կոտրանք,

 • Տարերային աղետ, բացառությամբ երկրաշարժի,

 • Պատասխանատվություն,

 • Կենդանիների գործողություններ,

 • Երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություններ:

 

Ապահովագրավճարը կախված է տան տեսակից՝ բնակարան է, թե առանձնատուն, մակերեսից և օգտագործման նպատակից (անձնական թե վարձակալություն):

ԲՆԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՏՈՒՆ

Վարձակալության նպատակով օգտագործվող բնակարանների առանձնատների համար ապահովագրավճարի վրա կիրառվում է 20% հավելավճար։

Ապահովագրական գումարի վրա գործում են ենթասահմանաչափեր՝

 • Արժեքավոր գույքի դեպքում 1 պատահարի առավելագույն հատուցման գումարը կազմում է 500,000 ՀՀ դրամ,

 • Շարժական գույքով 1 կտոր գույքի վրա կիրառվում է 300,000 ՀՀ դրամի ենթասահմանաչափ։

 

Ապահովագրավճարը կարող է վճարվել.

 • Միանվագ,

 • Կիսամյակային,

 • Եռամսյակային:

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է.

 • Գույքի սեփականության վկայական և առկայության պարագայում վարձակալության պայմանագիր,

 • Ապահովադրի անձը հաստատող փաստաթղթեր,

 • Ապահովադրի կոնտակտային տվյալներ։

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ.

 • Պատահարի դեպքում անﬕջապես կապ հաստատել «ԷՖԵՍ»-ի հետ՝ 010 700 800 հեռախոսահամարով,

 • Տեղեկացնել համապատասխան իրավասու մարﬕններին,

 • Ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ﬕջոցները՝ տան վնասի չափը կամ հետագա վնասը կանխելու, նվազեցնելու համար։

bottom of page