top of page

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԳՈՒՅՔ

ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գույքի ապահովագրությունը ընկերության գործունեության անընդհատության ապահովման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Ամեն օր ականատես ենք լինում հրդեհների, տարերային աղետների, տեխնիկական վթարների, և այլ անկանխատեսելի պատահարների, որոնք խափանում են արտադրական և բիզնես պրոցեսները։ Գույքի ապահովագրությունը հնարավորություն է տալիս խուսափել այդպիսի պատահարների արդյունքում տեղի ունեցած բացասական ֆինանսական հետևանքներից։

Ի՞ՆՉՆ Է ԿԱՐԵԼԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԵԼ

 • Շենքեր և շինություններ,

 • բնակարաններ, առանձնատներ, ամառանոցներ, ներառյալ ներքին հարդարանք,

 • բիզնես կենտրոններ,

 • առևտրային կենտրոններ,

 • արտադրական տարածքներ, գործարաններ,

 • պահեստներ և պահեստային ապրանքներ,

 • գրասենյակային տարածքներ, ներառյալ գրասենյակային գույք,

 • արտադրական սարքեր և սարքավորումներ, հոսքագծեր,

 • արդյունաբերական տեխնիկա,

 • ոչ բնակելի տարածքներ՝ ավտոտնակներ, նկուղներ։

 • և այլն։

Ո՞Ր ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐՆ ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1 – Նշված ռիսկերից ապահովագրություն

 • Հրդեհ,

 • Պայթյուն, այդ թվում` կենցաղային օգտագործման գազի պայթյուն,

 • Վնասվածք ջրից (կոյուղիներ, ջեռուցման համակարգեր, հակահրդեհային համակարգեր),

 • Տարերային աղետ՝ փոթորիկ, մրրիկ, կայծակի հարված, ջրհեղեղ, վտանգավոր բնական երևույթներ, այդ թվում՝ մթնոլորտային տեղումներ` կարկուտ, տեղատարափ անձրև, ձյուն (հնարավոր հավելում՝ երկրաշարժ),

 • Երրորդ անձանց հակաօրինական գործողություն՝ գողություն, կողոպուտ, ավազակություն, գույքի դիտավորյալ ոչնչացում,

 • Մեխանիկական վնասվածք՝ տրանսպորտային միջոցի բախում, թռչող օբյեկտների կամ դրանց մասերի, բեռների, ծառերի և այլ իրերի անկում,

 • Կարճ միացում,

 • Մի շարք հավելյալ ռիսկեր՝ համաձայն ապահովագրության Կանոնների։

ՏԱՐԲԵՐԱԿ 2 – Բոլոր ռիսկերից ապահովագրություն

Գույքը ապահովագրվում է բոլոր հնարավոր ռիսկերից՝ բացառությամբ կանոններով սահմանված բացառությունների։

 

Ի լրումն գույքի ապահովագրության դասական ռիսկերի, «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ում հնարավոր է ձեռք բերել նաև.

 • Բիզնեսի ընդհատման ապահովագրություն (Business Interruption),

 • Մեքենա-սարքավորումների խափանման ապահովագրություն (Machinery breakdown)։

ՎԵՐԱԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի գլխավոր առավելություններից մեկը վերաապահովագրական գործընկերների լայն շրջանակն է։ Մենք համագործակցում ենք համաշխարհային առաջատար վերաապահովագրական ընկերությունների հետ, և Ձեր գույքը վերաապահովագրվում է ավելի քան հուսալի ընկերություններում։

ԻՆՉՊԵ՞Ս Է ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

Ապահովադիրը պարտավոր է պատահարը տեղի ունանալուց հետո պատշաճ ժամկետներում տեղեկացնել «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի մասնագետներին, ովքեր առաջինիս ցուցումներ կտան, թե ինչ գործողություններ է անհրաժեշտ նախաձեռնել: Պատահարի փաստով ապահովագրական հատուցում ստանալու համար Ապահովադիրը կամ Շահառուն պարտավոր են ներկայացնել հատուցման դիմում և հայտի կարգավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ն փաստաթղթերը ստանալուց հետո 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է վճարել ապահովագրական հատուցումը կամ հիմնավորել հատուցման լրիվ կամ մասնակի մերժումը:

 

Հատուցման վճարման պայմանները սահմանվում են ապահովագրության պայմանագրով կամ կանոններով և կարող են ներառել.

 • վնասված գույքի փոխարինում,

 • վերանորոգում,

 • դրամական հատուցում (կարող է տրամադրվել կանխիկ կամ փոխանցումով)։

ՄԵՐ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Հմուտ մասնագետի կցագրում յուրաքանչյուր հաճախորդին – կորպորատիվ հաճախորդների սպասարկման մեր մասնագետները՝ Relationship Manager-ները, կցագրվում են յուրաքանչյուր հաճախորդներին և հանդիսանում են վերջիններիս դեսպանը «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ում,

 • Անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդին,

 • Հիմնական և համակցված ռիսկերի ու ծառայությունների համախմբում,

 • Ճկուն սակագնային համակարգ,

 • Որակյալ և արագ սպասարկում,

 • Փաստաթղթերի ձևակերպման պարզ ընթացակարգ,

 • Հանձն առած ռիսկերի վերաապահովագրում:

Ի՞ՆՉ ԱՐԺԵ ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 • Դուք կարող եք ստանալ ապահովագրավճարի արագ հաշվարկ` կապվելով մեր մասնագետների հետ՝ info@efes.am:

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Պատասխանատվության ապահովագրության պայմանագիր ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է պարզապես.

 • Մոտենալ Ընկերության գրասենյակ,

 • Զանգահարել +374 (10) 700 800 հեռախոսահամարով,

 • Հարցում ուղարկել «ԷՖԵՍ» ԱՓԲԸ-ի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին՝ info@efes.am:

bottom of page