top of page

Vacancies

Ռիսկերի կառավարման պատասխանատու

«ԷՖԵՍ» ապահովագրական ՓԲԸ-ն ակտիվորեն ընդլայնում է իր թիմը և փնտրում նախաձեռնող և կրեատիվ անձանց համալրելու Ռիսկերի կառավարման պատասխանատուի հաստիքը:

Join Us

Please fill out the attached form
 

bottom of page