top of page

CASCO

Vehicle Insurance
 

Vehicles are damaged for a number of reasons, especially:

- Road traffic accidents/ collision (including a collision with another vehicle),
- Rollover accidents
- Crashing into a tree/wall,
- Car fire or explosion,
- Collision with other objects (for example, falling tree branches);
- Falling of various objects from the roof or windows of the building,
- Intentional damage to the car by criminals,
- Natural disasters (eg hail, strong winds, snow or heavy rains/ mudslides);
- Animal activities (for example, the destruction of car parts by groups of dogs).

Most of the listed damages are not compensated by the CMTPL insurance policy. As you know, CMTPL compensates for damage caused to third parties as a result of the use of motor vehicles, but the damages of the guilty party's car are not compensable. Damages other than accidents are not compensable in any circumstances regarding the CMTPL coverages

The main differences between APPA and CASCO

Իրավիճակ
ԱՊՊԱ
ԿԱՍԿՈ
ՃՏՊ-ում մենք մեղավոր ենք
X
ՃՏՊ-ում մենք տուժող ենք
Մինչև 1,800,000 դրամ վնասները
Մեքենան բախվել է ավտոտնակի դռանը և վնասվել
X
Ձին հարվածել է մեքենայի դռանը և վնասել
X
Մեքենայի դիմապակին վնասվել է դիմացի մեքենայի անիվի տակի քարից
X
Քամու հետևանքով ծառը շրջվել և վնասել է կայանված մեքենան
X
Վանդալները նկարել են մեքենայի դռների վրա
X
Բակի երեխաները պատահաբար վնասել են մեքենայի հայելին
X
Առավոտյան զարթնել ենք, և մեքենան բակից գողացել են
X
Գողացել են մեքենայի լուսարձակները
X
Հարևան այգու խոտածածկի հրդեհը հասել է մեքենային և այն ամբողջությամբ այրվել է
X

The table shows that CASCO compensates most of the possible damages to the car.

The CASCO insurance contract is estimated for those vehicles (TM) which:

 • Owned by individuals (or registered under the name of a legal entity, but used for personal purposes. For example, a car owned by an owner named XYZ LLC),

 • They are manufactured for up to 20 years.

 • Passenger Cars

 • Not pledged in any bank

 • They are used only for personal purposes, i.e. they are not used for the delivery of goods, passenger or cargo transportation, training or racing purposes, they are not provided for rent, their use does not imply making a profit

 • They are mass-produced and are not included in the list of vehicles prohibited by the CASCO insurance calculator

 • They have no significant injuries, corroded parts.
   

As a result of the following factors the damage to the insured vehicle is compensable:

 • Traffic accidents (Rollover accidents, collision, etc.),

 • Fire, explosion,

 • From falling trees, poles, and other objects (also from stones thrown from under the wheels),

 • Hail, flood, and other natural disasters

 • Illegal actions of third parties, including theft of certain vehicles,

 • Animal activities,

 • Vehicle loss as a result of theft, robbery, and carjacking

The insurance is valid for the entire duration of the contract in the territory of the Republic of Armenia, NKR and Georgia, as well as 30 days a year around the world.
The insurance policy must be signed by the owner of the vehicle, who must be a physical person. The contract is signed only for a period of 1 year.
 

The insurance premium is being decided on a number of factors, including:

 • From the market value of the car,

 • From drivers' driving history, age and experience,

 • From the model of the car, purpose of use, etc.

EXAMPLE OF INSURANCE PAYMENT CALCULATION

 • Insured Car — Toyota Corolla, production: 2019

 • Market Value — 13,000,000

 • Drivers — only the owner, 45 years old

 • Bonus-Malus class — 6 Insurance rate is about ~ 2.7%

 • Annual insurance premium = 13,000,000 x 2.7% = 351,000

​Voluntary Motor Liability Insurance (VMPTL).

 • Accident insurance for drivers and passengers

 • Car rental

 • Car Ambulance

 • Mobile vulcanization, 

 • Fuel delivery,

 • Service Sober Driver Service

 • Power supply regulation (battery charging),

 • Organizing technical inspection

 • Towing services

In case of an accident, contact EFES immediately by calling 010 700 800, leave the car without moving it and wait for the instructions of the EFES specialist. According to the instructions, there may be a need to involve the fire department or MES ( Ministry of Emergency Situations) employees.


OPTIONS TO RECEIVE COMPENSATION.

 • Renovation - is one of the best car service centers

 • Monetary compensation
   

REQUIRED DOCUMENTS FOR THE CONCLUSION OF THE CONTRACT:

 • Car’s technical passport,

 • Driving licenses of drivers,

 • Identity documents of the owner and authorized drivers.

THE CONTRACT CAN BE SIGNED

 • At one of the branches or selling point

 • By calling 010 700 800 and inviting the specialist to a place of your convenience

 • By ordering it through our social platforms

 • By writing a message to our website’s chat

 • By sending an email to  info@efes.am

bottom of page